Morgedølingene med Sondre Norheim i spissen  la i tidsrommet fra ca 1830 til 1860 grunnlaget for den moderne skisporten; langrenn, alpint og hopp.

Morgedal var ei bygd som lå slik til at tre viktige elementer oppfyltes. Området var snøsikkert og terrenget i bygda krevde ikke bare skiene som framkomstmiddel, men det krevde også gode skiferdigheter. I tillegg lå gårdene i bygda slik til at mye av skiløypinga i åssidene kunne bivånes fra stueglaset. Dette bidro sterkt til at det gikk prestisje, heder og ære i god skiløyping.

Med skiløyping menes det vi i dag kaller telemark- og frikjøring.

 

Morgedølene delte sine løyper inn i tre kategorier. Slalåm var betegnelsen på en slak låm (bakke). Det ble sagt at dette var mest for unger og kjerringer.

Ufsilåm var en bratt låm med et hinder. Hinderet kunne være hopp, gjerde, vanskelig unnamanøver, juv, fjellskrent (som ikke sjeldent kunne være opp mot 10 meter høye) med mer.

Uvyrdslåm var ei låm som starta langt oppe i lia og som på sin ferd ned til dalbunnen inneholdt mange av disse ufsene (hindrene).

 

I ei uvyrdslåm sto det selvsagt trær. Mange trær. Disse svingte man utenom, vanligvis. For fantes det splittede trær, ”Y-tre” i låma, ville de djerveste morgedølene det annerledes. Stod treet nedenfor en skrent, et stup eller bak en kul det gikk an å hoppe fra, prøvde morgedølene nettopp det. De hoppa gjennom åpninga, Y-en i treet!

For at åpninga skulle være stor nok for en voksen mann med ski på beina, var det her ikke snakk om småbusk!

 

Dagens trehoppere nøyer seg ikke med å hoppe gjennom treet. Det hoppes opp idet for så å bli stående. For å få dette til kan man selvsagt ikke hoppe i like store trær som gjennomhoppingen krevde. Godt egnet en 6-10 meter høy fjellbjørk.

 

 

Uten sammenligning med legendene fra Morgedal for øvrig, er utøverene av dagens skitrehoppere en gjeng habile telemarksløypere med god bakkekontakt.

Tyngdekraften er allikevel ikke større enn at vi benytter oss av skihoppet som går oppover, og vi gjør det vi kan for å klamre oss fast i toppen.

 

Skitrehopping

Skitrehopping - hoppet som går oppover.

Skitrehoppingens historie

 

 

Eldar Heide

NM2005

 

Hopper

Webmaster

Vidar Eggimann

 

Hjemmeside

 

e-post:

  vvvvidar@start.no